Hlala nami

Jerusalem ikhaya lam, Joko ya hao e bobebe, Ndiyakholwa, Zahara, Ndikhokhele , Ke se ke utlwile, Sedi Laka, Hlala nami, Modimo wa boikanyo, Siyakudumisa Thixo

Hlala nami! Litshonil’ ilanga,
Ubusuku bufikile,
nkosi, Ma ndingasali ndingenamncedi,
Ndenzel’ uncedo ngokuhlala nam.

Buya khaw’leza obo bomi bam,
Ndiya siywa zezomhlab’ izinto;
Ndibona iinguquleko
zodwa, Wen’ ongaguqukiyo: hlala nam.

Yiba seloko ukufuphi nam,
Undigxothele zonk’ iintsaba zam;
NguWe nkosi onokundigcina,
Phakathi kwentshunguzi: hlala nam.

Andinakuxhala kukho wena,
Lintlungu neentsizi azinani;
Luphi uloyiso lwakho nchwaba?
Ndiya koyisa xa Uhleli nam.

Zibonakalis’ emehlweni am,
Uz’undikhombise okwezulu;
Ndikhanyisele yonk’ indlela
yam, Nasekueni kwam Uz’ube nam.

Amen

Find top songs and albums, Play Mp3 Download Fakaza Datafilehost Music Tubidy Mp3juice. You can easily find it on popular music streaming platforms such as Spotify, Apple Music, or YouTube.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*