Ndiyakholwa

Jerusalem ikhaya lam, Joko ya hao e bobebe, Ndiyakholwa, Zahara, Ndikhokhele , Ke se ke utlwile, Sedi Laka, Hlala nami, Modimo wa boikanyo, Siyakudumisa Thixo

Ndiyakholwa kuThixo uYise onamandla onke,
umdali wezulu nomhlaba.
NakuYesu Kristu,
uNyana wakhe emnye, inKosi yethu;
owakhawula ngoMoya oyiNgcwele;
Wazalwa yintombi uMariya weva ubunzima phantsi koPontyusi Pilati;
Wabethelelwa emnqamlezweni, wafa wangcwatywa;
Wehlela ehadesi;
uthe ngomhla wesithathu wabuya wavuka ekufeni:
wenyuka waya ezulwini;
Apho ahleli khona ngasekunene
koThixo, uYise onamandla onke,
Woda avele khona aze kugweba abahleliyo nabafileyo.

Ndiya kholwa kuMoya oyiNgcwele;
Nayi rhamente engcwele ekulo lonke ilizwe:
Nabubudlelwane babangcwele;
Nakukuxolelwa kweezono;
Nakukuvuka komzimba ekufeni;
Nabubomi obungunaphakade.

Amen

 

Find top songs and albums, Play Mp3 Download Fakaza Datafilehost Music Tubidy Mp3juice. You can easily find it on popular music streaming platforms such as Spotify, Apple Music, or YouTube.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*